I regi av Landbruksrådgivinga, Felleskjøpet, Miljøkalk og Bondelaget:

Kornproduksjonen i Agder har blitt mye redusert de siste årene, særlig i Arendal og Grimstad. Det er flere årsaker til dette, men vi må ikke glemme at korn er gunstig i vekstskiftet for både potet, grønnsaker, bær og engvekster. Et godt vekstskifte gir generelt høyere avling og bedre kvalitet for de fleste vekster enn man oppnår i monokultur. De siste års gode grasavlinger har dessuten gjort salg av grovfôr lite attraktivt og interessen for korn er stigende. Sammen med Felleskjøpet, Miljøkalk og Bondelaget arrangerer vi derfor et møte med fokus på agronomi og bedre økonomi i korndyrkinga.

Tid og sted: Torsdag 16. mars kl. 19.00–21.30, Grimstad Vertshus

Program:

19.00–19.10: Kaffe / velkommen. Tom Sigurd Dokkedal, Grimstad Bondelag.

19.10–19.55: Økonomien i korndyrkinga. Offensive logistikkløsninger med hensyn til god kornøkonomi og å ivareta mindre arealer/volum. Per Harald Vabø, Felleskjøpet Rogaland Agder.

20.00–20.25: Tiltak for å oppnå høg avling og kvalitet i korndyrkinga. Sigbjørn Leidal, NLR Agder.

20.30–21.00: Kalking. Asbjørn Ramsli, Miljøkalk/Franzefoss.

21.00–21.30: Diskusjon / mat.

Servering av smørbrød og kake!

Påmelding: Vennligst ring eller send en melding til Sigbjørn Leidal på 905 73 641 dersom du ønsker å delta, eller send en e-post til agder@nlr.no. 

Møtet er gratis.

Arrangører: Felleskjøpet Rogaland Agder, Miljøkalk, Bondelaget og Landbruksrådgivinga.