Tid: 16.03.17 19:00 - 21.30
Sted: Grimstad vertshus

 

Kornproduksjonen i Agder har blitt mye redusert de siste årene, særlig i Arendal og Grimstad. Det er flere årsaker til dette, men vi må ikke glemme at korn er gunstig i vekstskiftet for både potet, grønnsaker, bær og engvekster. Et godt vekstskifte gir generelt høyere avling og bedre kvalitet for de fleste vekster enn man oppnår i monokultur. De siste års gode grasavlinger har dessuten gjort salg av grovfôr lite attraktivt og interessen for korn er stigende. Sammen med Felleskjøpet, Miljøkalk og Bondelaget arrangerer vi derfor et møte med fokus på agronomi og bedre økonomi i korndyrkinga.