Klimakalkulatoren for Agderbonden

15.10.2020 (Oppdatert: 15.10.2020) Inger Birkeland Slågedal

Vi ønsker velkommen til tre møter lokalt på Agder der kalkulatoren blir presentert. Her vil det bli gjennomgang av hvordan klimakalkulatoren virker, hva som kreves av datagrunnlag og hvilke tiltak som er aktuelle.

Klimakalkulatoren for landbruket ble nasjonalt lansert 15. oktober og er klar til bruk for alle bønder som søker produksjonstilskudd. Den er ferdig utvikla på produksjonene melk, korn og svin, mens sau og ammeku kommer om ca et år. 

Tid og sted
Det blir tre møter, fysisk om situasjonen tillater det:
Tirs 17/11 kl 12-15 på Lyngrillen, Brokelandsheia
Tirs 17/11 kl 19-22 på Kvåstunet
Ons 18/11 kl 10-13 på Evjetun

Program
• Innledning om Landbrukets klimaplan og Klimakalkulatoren v/Agder Bondelag
• Presentasjon av Klimakalkulatoren med eksempelbruk v/Svein Skøien, NLR
• Aktuelle klimatiltak v/Svein Skøien, NLR
• Oppfølging – informasjon om e-læring, rådgiving og faggrupper v/alle aktørene

Servering: Det blir matpause med servering på møtene

Målgruppe: Bønder med produksjonene melk, korn og svin

PÅMELDING HER (pga mat og koronaregistrering)

Arrangør: NLR Agder i samarbeid med Bondelaget og Småbrukarlaget