Kåring på Evje og Dølemo

26.09.2017 | Skrevet av Kåre Blålid

Det vil bli arrangert kåring av værlam på Evje 29.9.17 fra kl 12.00 og på Dølemo den 30.9.17 kl 10.00.

På grunn av restriksjoner vil det bli holdt gardskåring i Valle kommune.

Mattilsynet har gitt godkjenning på at besetninger fra kommunene: Åmli, Vegårdshei, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad skal stille på Dølemo

Videre skriver Mattilsynet at besetninger fra kommunene: Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes, Froland og Lillesand skal stille på Evje.

Det er stilt krav til at værlam som skal stilles ut skal være fotbadet før avreise samt fotbades ved tilbakekomst til gården. Det er ikke gitt tillatelse om leveringer av solgte lam på kåringsdagen.

Forøvrig vises det til kåringsregler fra NSG.no

Se mer info her:

Kåring på Evje

Kåring på Dølemo

Fotbading