Julesamling Søndre Vest-Agder produsentlag

 

Til alle TINE-medlemmer m/følge i Søndre Vest-Agder produsentlag 

Julesamling med gårdsbesøk + Julemiddag

  

Vi vil med dette invitere til Julesamling onsdag 5.desember kl. 10:30. 

Vi starter med gårdsbesøk hos Torstein Kaddan (adr. Vestheia 685 i Marnardal) – frammøte hos Torstein kl. 10:30. 

Etterpå forflytter vi oss til Høgtun, der vi møtes kl. 13:00 til god julemat (julebuffet, riskrem – og sjølsagt mandel i riskremen). I tillegg til å spise masse god julemat, blir det tid til prat og sosialt samvær. 

Så bli med på en trivelig dag blant yrkesbrødre og søstre – kom begge to og dropp middagen heime denne dagen! 

  

Vi må ha påmelding; send en SMS til Håvard på 478 09 463; at du kommer og hvor mange som kommer. 

  

VEL MØTT! 

  

Hilsen fra AU (Arbeidsutvalget) i TINE Søndre Vest-Agder Produsentlag