Oppstartskurs – Inn på tunet

Logo, Inn på tunet.

 


Dato: 14. september 2017 10:00 - 16:00
Sted: Tordenskjoldsgate 65, Kristiansand
Ansvarlig: Inn på tunet Norge SA og Inn på tunet Sørlandet SA
Målgruppe: Gårdbrukere

Kursdag for gårdbrukere som ønsker å starte med Inn på tunet som en del av en regional salgsorganisasjon. 

Det kreves ingen forkunnskaper om Inn på tunet.

Oppmøte i resepsjonen, Fylkeshuset i Kristiansand. 

Program

Kl. 10.00–12.00

  • Grunnleggende innføring i produksjon av velferdstjenester med gården som arena.
  • Våre Inn på tunet- konsept, hvilke tjenester kan man levere og hvilke krav stilles.
  • Kvalitetskrav, inkludert nasjonal godkjenningsordning for IPT.

Kl. 12.00–12.45 Lunsj

Kl. 12.45–16.00

  • Marked og kjøpsadferd hos våre kunder.
  • Samvirkekunnskap, eier og leverandør hånd i hånd.
  • Hva tilbyr samvirkene deg som leverandør?
  • Markedsføring, lokalt og sentralt, hvem gjør hva og hvordan.

Kurset holdes av Hege Lindstrøm, Inn på tunet Norge SA og Hilde Kylland, Inn på tunet Sørlandet SA.

Kurset er gratis.

Påmelding innen fredag 8. september på e-post sorlandet@innpatunet.no eller på SMS til 481 98 588.