Nordisk Inn på tunet-konferanse

Fylkesmannen m.fl. arrangerer stor konferanse i Kristiansand 31. oktober–1. november.

Konferansen blir samkjørt med Nordisk forskersamling innen området grønn omsorg og naturbaserte intervensjoner.

Tid og sted: 31. oktober–1. november på Scandic Sørlandet hotell i Kristiansand.

Tema:
Landbruket – en kilde til mestring og livskvalitet.

Hvordan kan naturopplevelser og kontakt med planter og dyr og gi bedre livskvalitet til ulike brukergrupper?

Temaer i parallellsesjoner:
• tilbud til personer med demens
• frafallsproblematikk og aktuelle tiltak for utsatte barn og unge
• integrering av flyktninger

Målgrupper for konferansen:
• ledere og ansatte i helse-, sosial-, NAV- og utdanningssektoren
• tilbydere av velferdstjenester fra landbruket
• aktuelle kompetansemiljøer og brukerorganisasjoner
• politikere og andre interesserte

Påmeldingsfrist 30. september.

Påmelding på nettsidene til Universitetet i Agder.

Sett av datoene nå – nærmere informasjon kommer senere.

Arrangører:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Fylkesmannen i Rogaland, Universitetet i Agder og Nasjonalforeningen for folkehelsen.