Informasjonsmøte om solenergi i landbruket

05.11.2020 (Oppdatert: 05.11.2020) Knut Sigurd Haugå

Vurderer du å investere i solenergi på gården din? Meld deg på informasjonsmøte om solenergi i landbruket den 24. november. Her får du bl.a. høre om tekniske løsninger, plassering av anlegget, støtteordninger og erfaringer fra en bonde som har investert.

 

Gårdbrukere rår samlet sett over mange mulige tiltak som kan gjøre jordbruket mer klimavennlig. Én slik løsning er å i større grad benytte gårdens ressurser til å produsere fornybar energi. Lokal energiproduksjon ved å utnytte energien fra sola er en mulighet som i økende grad er interessant for gårdbrukere ettersom teknologiene har blitt bedre og kostnadene har falt. Økt bruk av solenergi i landbruket kan bidra til matproduksjon med mindre klimagassutslipp, og i de gode prosjektene er det et positivt bidrag til bondens bunnlinje.

Informasjonsmøtet er støttet med midler fra Fylkesmannen i Agder.

Furuly, Evje (bak Spar)

Tirsdag 24. november fra 1800-2100
Program

 • Velkommen ved Norsk Landbruksrådgiving Agder
 • Introduksjon til solenergi ved Ragnhild Bjelland-Hanley, Norges Vel
  • Solforhold
  • Solfangere versus solceller
  • Komponentene i et solcelleanlegg (og hva man bør tenke på)
  • Plassering av anlegget
  • Vedlikehold
  • Solenergi i distribusjonsnettet
 • Min investering i solenergi: Erfaringer fra bonde Sjur Lauvdal
 • Hva kan en leverandør i markedet tilby? Torbjørn Kverneland, Kverneland Energi
 • Rammebetingelser og betraktninger rundt økonomi ved Ragnhild Bjelland-Hanley, Norges Vel
  • Rammebetingelser: Fokus på støtteordning hos Innovasjon Norge samt Plusskundeordningen
  • Litt om faktorer som er viktige i forhold til økonomien i et solenergiprosjekt, så som forholdet mellom strømforbruk og produksjon


Servering

Det blir en pause med kaffe og litt å bite i.


Påmelding

Arrangementet er gratis, men pga. matservering og koronasituasjonen er påmelding nødvendig. Du kan melde deg på HER


Arrangører

NLR Agder og Norges Vel.

Grunnet koronasituasjonen vil det bli gjort fortløpende vurderinger på om møter må avholdes digitalt. Alle påmeldte vil få beskjed om dette.