Vennesla Bondelag skipar til informasjonsmøte om Bondens Marked.
Me kjem attende med program - og nærare stadfesting av både klokkeslett og møtelokale så snart dette er klart.