Torbjørn Helle er styremedlem i «Grunneierlaget Jernbanenaboene langs Sørlandsbanen»

Grunneierlaget inviterer nå til møte:

Informasjon fra grunneierlaget.

Tema: Mulig kollektivt søksmål - Ivareta grunneiernes interesser i forbindelse med vedlikehold av gjerder m.m. langs jernbanen. 

 

Tid: 14. februar kl. 19.30

Sted: Kvinesdal kino, foajeen 

Servering av pizza og kaffi

 

Representanter fra styret i grunneierlaget deltar på møtet.

Bruk gjerne jungeltelegrafen, slik at alle grunneiere får muligheten til å komme!

Velkommen!