Tid: 28.02.19 19:30 - 21.30
Sted: Revsnes Hotell, Byglandsfjord

 

I forbindelse med fylkesårsmøte i Norsk sau og geit på Revsnes hotell 28. februar arrangerer vi fagmøte.

 

Program:
• Verdien av gode beiter og godt grovfôr v/Georg Smedsland, NLR Agder
• Resultater fra saueprosjektet " Ny giv i saueholdet i Aust-Agder 2015-2018", v/Jakob Saaghus, NLR Agder

Vel møtt til et spennende og viktig tema!

Arrangør: Prosjekt "Ny giv i saueholdet"