Gården som læringsarena i skolen

Tirsdag
14
aug
Arendal Bibliotek
08:30 - 11:15

Fylkesmannen i Vest- og Aust-Agder, Norges Bondelag og Inn på tunet SA inviterer til seminar.

Program:

Frokost serveres fra kl 08.30.

09.00 – 09.10            Velkommen ved ordstyrer Elise Marie Kringen, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

09.10 – 09.35            Bruk av alternative læringsarenaer i grunnskolen, ved Jo Fiske,  regiondirektør,  Statped Sør-Øst

09.35 – 10.00            Inn på tunet for barn og unge, ved Svein Harberg, stortingsrepresentant for Høyre                  

10.00 – 10.15            Pause

10.15 – 10.35            Gården som læringsarena, ved Hege Lindstrøm, Inn på tunet Norge         

10.35 – 10.55            Vår skoles erfaringer med bruk av gården som alternativ læringsarena, ved Bjørg Tørresdal, rektor Levanger ungdomsskole

10.55 – 11.15            Velkommen på tunet – glimt fra dager med elever, ved Vetle Øverland, Meltvedt Gård

11.15 – 11.30            Oppsummering, spørsmål og avslutning             

Arrangører:

Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder

Norges Bondelag

Inn på tunet Norge SA

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere