Fagsamling i skogbruk


Dato: 14. juni 2017 09:00 - 15:30
Sted: Vegårshei ski- og aktivitetssenter, Fjellheim skistue
Ansvarlig: Kontaktutvalget for skogbruk i Aust- og Vest-Agder
Målgruppe: Ansatte med arbeidsfelt skogbruksforvaltning i kommuner og andre virksomheter på Agder
Påmeldingsfrist: 08.06.2017 23:59:00

Fagsamling i skogbruk med dagsaktuelle temaer.

Program:

Frammøte og servering av kaffe fra kl. 09.00.

09.15–09.20: Åpning. Landbruksdirektør Tore Haugum.

09.20–10.05: Planteforedling, planteproduksjon og skogkultur, – hva sier skogmeldinga.
Seniorrådgiver Terje Hoel, landbruks- og matdepartementet. Spørsmål og kommentarer.

10.05–10.50: Skogfrøverkets prioriteringer og strategier for bærekraftig skogplanteforedling.
Seniorrådgiver Øyvind Meland Edvardsen, Skogfrøverket. Spørsmål og kommentarer.

10.50–11.05: Pause.

11.05–12.00: Ungskogpleie og lønnsomhet. Ny standard for ungskogpleie og annet nytt fra Skogbrukets Kursinstitutt. Senior prosjektleder Trygve Øvergård, Skogbrukets Kursinstitutt.
Spørsmål og kommentarer.

12.00–13.00: Varm lunsj.

13.00–13.50: Hvorfor plante tett? – Erfaringer med tettere planting som klimatiltak. Annet nytt fra Landbruksdirektoratet. Seniorrådgiver Per Olav Rustad, Landbruksdirektoratet. Spørsmål og kommentarer.

13.50–14.20: Frivillig vern av skog i Agderfylkene. Status og hvordan oppfylle regjeringens målsetning om 10 % vern av skog i Norge? Representant fra miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Fag- og økonomisjef Simon Thorsdal, AT Skog.

14.20–14.35: Pause.

14.35–14.50: Kommunale veier og effektiv tømmertransport. Fag- og økonomisjef Simon Thorsdal, AT Skog.

14.50–15.30: Nytt fra tømmerkjøperne i Agderfylkene. Orientering om marked og selskaper.
AT Skog. Nortømmer.

15.30: Avslutning

 

Dato: 14. juni 2017 09:00 - 15:30
Sted: Vegårshei ski- og aktivitetssenter, Fjellheim skistue
Ansvarlig: Kontaktutvalget for skogbruk i Aust- og Vest-Agder
Målgruppe: Ansatte med arbeidsfelt skogbruksforvaltning i kommuner og andre virksomheter på Agder
Påmeldingsfrist: 08.06.2017 23:59:00