Fagmøte om pollineringsvennlige vekster

03.09.2020 (Oppdatert: 04.09.2020) Inger Birkeland Slågedal

NLR Agder har anlagt et demofelt med pollineringsvennlige vekster på Søgne videregående skole. 22.september inviterer vi til fagdag hvor vi blant annet skal se på dette feltet.

Foto: Ellen Svalheim, Nibio

Her er det sådd 12-14 ulike frøblandinger, både flerårige og ettårige blandinger som er i handelen inkludert Nibio avd. Landvik sine to blomsterengblandinger; tørreng og friskeng. Botaniker Ellen Svalheim og Trygve Aamlid fra Nibio blir med. De snakker om etablering og skjøtsel av pollineringsvennlige vekster, og et nytt prosjekt med mer rasjonelle dyrkingsmetoder for dyrking av blomsterfrø, jfr. forsøk i Vestfold med tresking av enkelte arter. Achim Heim som driver økologisk honningproduksjon i Finsland, vil fortelle om sine erfaringer sett fra en birøkters side. Ellen Eskeland og Solfrid Mygland fra Fylkesmannen vil snakke om RMP-tilskuddet til etablering av soner for pollinerende vekster. Frist for å søke Regionalt Miljøtilskudd er 15. oktober.

Fagmøte pollineringsvennlige vekster 22. september 2020 KL 17:00

  • Feltvandring (belgvekstfelt, demofelt grasarter, demofelt pollineringsvennlige vekster) ved Svein Lysestøl og Georg Smedsland

  • Biomangfold i jordbrukslandskapet – etablering og skjøtsel av pollineringsvennlige vekster ved Ellen Svalheim, Nibio

  • Matpause

  • Utvikling av norsk kompetansesenter for blomstereng og naturfrø ved Trygve Aamlid, Nibio

  • Viktigheten av pollinering sett fra en økologisk birøkters side v/Achim Heim 

  • Tilskudd til soner for pollinerende insekter ved Ellen Eskeland, Fylkesmannens landbruksavdeling Agder

Sted: Museumssalen i 2. etg. på Søgne gamle prestegård der det er god plass til inntil 50 deltakere med koronatillegg.

Alle velkommen! 
Servering: Suppe med brød fra skolens kjøkken.


Deltakeravgift: kr 200,- 

Påmeldingsfrist: 18.september.

 

PÅMELDINGSSKJEMA