Tid: 26.02.18 19:00 - 21.00
Sted: Forsøksgården, NIBIO Landvik, Reddalsveien 215, 4886 Grimstad

 

Velkommen til fagmøte og årsmøte i frøavlerlaget.

 

Tema:

• Årsmøte i frøavlerlaget, vanlige årsmøtesaker
• Oppsummering av avling og kvalitet på mottatt frø i 2017, v/Geir Paulsen, FKRA
• Nytt fra frøavlsforskningen v/Trygve Aamlid og Lars T. Havstad, Bioforsk Øst. Avd. Landvik

 

Arr: Aust-Agder Frøavlerlag og NLR Agder