Fagmøte ammeku/ storfekjøt Agder

 Mandag 27.februar på Holt jordbruksskule, Tvedestrand.

 

Program:

09.00:  Kaffe / frukt.

09.15: Valg av driftsopplegg tilpasset gardens ressurser. Lønnsomhet i ulike produksjoner. Torleiv Roland, NLR Agder

10.00: Mine vurderinger og erfaringer ved utvidelse av produksjonen på gården -  ammeku og framfôring av slakt. Svein- Gunnar Simonsen, produsent i Lillesand.

10.15: Bygningsløsninger for ammeku og storfekjøttproduksjon. Ombygging og nybygg. Kostnadskalkyler. Alf Gunnar Nøkland, NLR Agder

11.00:  Varm lunsj

12.00: Omvisning i nyefjøset på Holt.

13.00: Aktuelle bygningsløsninger for ammeku og fôringsdyr. Stein Ivar Skretting, Felleskjøpet.

13.30: Aktuelle bygningsløsninger for ammeku og fôringsdyr. Per Brenne, BB Agro

14.00: Tilgang og avsetning på fôringsdyr. Fôringsråd og kalkyler for kviger og okser. Bengt Egil Elve, Nortura

14.30: Pause / frukt.

14.45:  Mine erfaringer som storfekjøttprodusent med innkjøpte fôringdyr. Geir Delin, produsent i Grimstad.

15.00: Finansiering og tilskuddsmuligheter ved satsing på storfekjøtt.  Lilly Berland, Innovasjon Norge.

15.30: Slutt.

 

Påmelding: epost til agder@nlr.no eller agn@nlr.no Svarfrist: 22.febr.

For info, ring: Torleiv Roland 906 24 873 eller Alf Gunnar Nøkland 488 84 207 

Kursavgift: Kr 350, som også dekker servering.

Vel møtt til et innholdsrikt fagmøte!

Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving Agder og Nortura