Tid: 27.02.17 09:00 - 15.30
Sted: Holt Landbruksskole, Tvedestrand

Med omvisning i ny driftsbygning på Holt landbruksskole!

 

Bærer du fóret inn til ammeku og møkka ut igjen - for hånd? Eller ønsker du å begynne med oppfôring av okser, men lurer på om gårdens ressurser strekker til? Dette kurset vil gi deg tips om hva man bør fokusere på for å få en lønnsom storfekjøttproduksjon med rasjonelle og kostnadseffektive bygninger.

 

Målgruppe: Etablerte og nye produsenter med ammeku eller fôringsdyr.

Tema: Valg av driftsopplegg, økonomi, ulike bygningsløsninger og kostnadskalkyler. Omvisning i det nye fjøset på Holt. Erfaringer fra produsenter. Lønnsomhetskalkyler. Finansiering og tilskudd.

 

Program: Følger nederst i artikkelen.

 

Påmelding: send epost til agder@nlr.no eller agn@nlr.no Svarfrist: 22.02.2017

For info, ring: Torleiv Roland 906 24 873 eller Alf Gunnar Nøkland 488 84 207

 

Kursavgift: Kr 350, som også dekker servering.

Vel møtt til et innholdsrikt fagmøte!

 

Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving Agder

Program:

09.00:  Kaffe / registrering.

09.15: Valg av driftsopplegg tilpasset gardens ressurser. Lønnsomhet i ulike produksjoner. Torleiv Roland, NLR Agder

10.00: Mine vurderinger og erfaringer ved utvidelse av produksjonen på gården -  ammeku og framfôring av slakt. Svein- Gunnar Simonsen, produsent i Lillesand.

10.15: Bygningsløsninger for ammeku og storfekjøttproduksjon. Ombygging og nybygg. Kostnadskalkyler. Alf Gunnar Nøkland, NLR Agder

11.00: Omvisning i nyefjøset på Holt.

12.00:  Middag

13.00: Aktuelle bygningsløsninger for ammeku og fôringsdyr. Stein Ivar Skretting, Felleskjøpet.

13.30: Aktuelle bygningsløsninger for ammeku og fôringsdyr. Per Brenne, BB Agro

14.00: Tilgang og avsetning på fôringsdyr. Fôringsråd og kalkyler for kviger og okser. Bengt Egil Elve, Nortura

14.30: Pause / frukt.

14.45:  Mine erfaringer som storfekjøttprodusent med innkjøpte fôringdyr. Geir Delin, produsent i Grimstad.

15.00: Finansiering og tilskuddsmuligheter ved satsing på storfekjøtt.  Lilly Berland, Innovasjon Norge.

15.30: Slutt.