Eierskiftekurs i landbruket
Kurset tar for seg formelle, økonomiske og mellommenneskelige sider ved eierskifte. Vi oppfordrer begge generasjoner om å delta - ogmøt gjerne flere fra samme gård.
02. og 03. februar 2018 i Kristiansand, nærmere bestemt på Dyreparken Hotell.
Påmeldingsfristen er 16. januar.
Info om kurset får du på Tlf 37 00 51 90 /linda@okorad.no / www.okorad.no...
Kurset arrangeres av Økonimisk Rådgivning as.
(foto:øystein moi )