Hvordan kan drone- og robotteknologi gjøre landbruket smartere? - Demonstrasjon og diskusjon. 18.05.2017 (Oppdatert: 18.05.2017) ,  Jan Karstein Henriksen

 

Tid: 31.05.17 10:00 - 14.00
Sted: Norsk Landbruksrådgivning/NIBIO, Reddalsvegen 215, 4886 Grimstad

 

Teknova, Norsk Landbruksrådgivning og NIBIO ønsker gårdbrukere i Aust- og Vest-Agder velkommen til workshop hos Norsk Landbruksrådgivning/NIBIO i Grimstad. Målet med workshopen er å gi interesserte bønder et innblikk i hvilke muligheter landbruket kan oppnå ved å ta i bruk droneteknologi. Workshopen er støttet av VRI Agder gjennom prosjektet Muligheter for bruk av presisjonslandbruk i Agder.

 

 

Program

09:30 – 10:00 Registrering og kaffe

10:00 – 10:10 Velkomst ved Rune Schlanbusch, Teknova

10:10 – 10:30 Norsk droneindustri ved Anders Martinsen, UAS Norway

10:30 – 11:00 Dronebasert sensorteknologi for overvåking av dyrevelferd ved Espen Oland, Teknova

11:00 – 11:30 Demonstrasjon av utendørs datainnsamling ved drone av Eric Løvmo, AgroDrone AS

11:30 – 12:00 Forsknings- og utviklingsaktiviteter ved bruk av droner og roboter i landbruket ved Ingunn Burud, NMBU

12:00 – 12:30 Lunsj

12:30 – 12:50 Presentasjon av resultater fra demonstrasjon ved Eric Løvmo, AgroDrone AS

12:50 – 14:00 Diskusjon i plenum:

  • Hvilke problemstillinger kan løses?
  • Hvordan kan det best legges til rette for å anvende ny teknologi?