Tirsdag 27.juni kl 11.00. Tine Rådgiving og Geno ønsker velkommen til beitedag.

Det blir tatt opp tema omkring brunst og inseminering på beite, fôropptak og andre forhold på beitet.

Fra Geno kommer Inger Husveg Lassen og Ole Magnar Undheim

Fra Tine kommer Gry-Heidi Omland Honnemyr.

Vi serverer TINE drikke, kaffe og yoghurt til nista

Natursti