Avlyst! Fylkesårsmøte i Agder Bondelag

To-Fr
12-13
mar
Scandic Sørlandet Hotell, Kristiansand

Årsmøtet er Agder Bondelags høyeste organ. Der deltar delegater fra alle lokallag.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere