AT Skog: Regionmøte Grimstad

26 oktober 2017 - Arendal skogeierlag, Birkenes skogeierlag, Froland skogeierlag, Grimstad skogeierlag, Herefoss og Vegusdal skogeierlag, Høvåg og V. Moland skogeierlag, Holt og Dypvåg skogeierlag, Søndeled skogeierlag, Vegårshei skogeierlag, Åmli skogeierlag, Kristiansand skogeierlag, Lindesnes skogeierlag, Songdalen skogeierlag, Søgne skogeierlag

Sted: Scandic hotell i Grimstad fra klokka 18.00 til 20.30.

Tema:

  • Rammebetingelser
  • Tømmer og marked
  • Avtalen BEDRESKOG

Regionmøtet arrangeres for AT Skogs andelseiere.