I panelet:

Birte Usland, styremedlem i Norges Bondelag, Ingunn Foss, Landbrukspolitisk talsperson (H)

Alf Erik Andersen, ordfører i Mandal (Frp), Mira Svartnes Thorsen, bystyremedlem i Kristiansand (MDG)

Christian Anton Smedshaug, Agri Analyse, Jon Terje Ekeland, rådgiver i Nye Veier

Tore Haugum, landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Ordstyrer: Kato Nykvist, politisk redaktør i Nationen

Arrangør: Nationen, Bondelaga i Agder, MDG i Kristiansand og Sabla bar

Arrangementet er en del av Nationen sitt hundreårsjubileum og har fått støtte av Fritt Ord.
 

Bare tre prosent av Norges areal er matjord. Nå får Sørlandet nye veier. Både E18 og E39

rustes opp. Hva skjer med matjorda?
 

Vi spør:

• Er det slik at alle er for jordvern, bortsett fra i konkrete saker?

• Bygges matjord ned fordi vi ikke verdsetter matproduksjon høyt nok?

• Vil regionreformen gjøre det lettere ellervanskeligere å ta vare på matjorda?