Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Agder 22.01.2017 (Oppdatert: 22.01.2017)

 

Tid: 22.03.17 19:00 - 22.00
Sted: Pernille Kafè i Evje sentrum

I år blir årsmøtet i nye NLR Agder på Pernille i Evje sentrum, og det blir kveldsmøte. Det blir servert varm mat og god underhaldning! Saksliste og sakspapir sendast ut i februar, saman med forsøksmeldinga. Saker må komme innan 31. januar.

 

Styret NLR Agder 2016: Per Try, Søgne, Lars Johan Midstue (nestleiar), Grimstad, Liv Vasland, Audnedal, Odd Harald Reve (leiar), Farsund, Josefa Andreassen Torp (tilsette sin representant). Ole Helle, Kvinesdal, Marianne Goderstad, Tvedestrand 

 

Styret NLR Setesdal 2016: Olav Lidtveit (leiar), Bygland, Terje Birkeland (nestleiar), Evje og Hornnes, Tellef Honnemyr, Iveland, Steinar Kyrvestad, Valle og Knut Haugetveit, Bygland.

 

Overgangsstyret i nye NLR Agder 1/1-22/3 2017:

Lars Johan Midstue (nestleiar), Grimstad, Odd Harald Reve (leiar), Farsund, Marianne Goderstad, Tvedestrand, Ole Helle, Kvinesdal, Per Try, Søgne, Terje Birkeland, Evje og Hornnes, Karstein Henriksen (tilsette sin representant).

 

 

På val i år:

Leiar Odd Harald Reve, styremedlem Ole Helle, Marianne Goderstad og Terje Birkeland. samt varamedlemmene Steinar Kyrvestad, Valle, Knut Sigurd Haugå, Bygland og Leif Johan Rugsland, Birkenes

 

Valnemnda:

Jens Johan Arnevik, Gjerstad (leiar), Knut H. Nomeland (vald frå NLR Setesdal), Sven Haughom, Sirdal og Øystein Fredriksen, Arendal.

Gje gjerne innspel til valnemnda i god tid før årsmøtet. VELKOMEN!