Tid: 22.03.18 19:00 - 21.30
Sted: Evjetun, tre km nord for Evje på Rv 9

 

Også i år blir årsmøtet i NLR Agder på Evje, nærare bestemt på Evjetun, og det blir kveldsmøte. Det blir servert varm mat og eit spanande bildeforedrag om presisjonslandbruk og robotar av Jogeir Agjeld! Me får også besøk frå NLR sentralt. Saksliste og sakspapir sendast ut i februar, saman med forsøksmeldinga.

 

Styret NLR Agder 2017 har bestøtt av:Terje Birkeland, Evje og Hornnes, Per Try, Søgne, Ole Helle, Kvinesdal, Odd Harald Reve (leiar), Farsund, Kristin Skranefjell Eikeland, Marnardal, Lars Johan Midstue (nestleiar), Grimstad, Svein Lysestøl (tilsette sin representant).

På val i år:
Leiar Odd Harald Reve, styremedlem Lars Johan Midstue og Per Try, samt varamedlemmene Steinar Kyrvestad, Valle, Jenny M Tønnesøl Vestby, Grimstad og Torbjørn Vere, Farsund.

Valnemnda:
Knut H. Nomeland (leiar), Sven Haughom, Sirdal, Øystein Fredriksen, Arendal og Brit Mjåland, Marnardal.

Gje gjerne innspel til valnemnda i god tid før årsmøtet.

Innspel og saker må sendast agder@nlr.no innan 31. januar.

VELKOMEN!