Tid: 20.03.19 19:00 - 22.00
Sted: Evjetun, tre km nord for Evje på Rv 9

Også i år blir årsmøtet i NLR Agder på Evje, nærare bestemt på Evjetun, og det blir kveldsmøte. Det blir servert varm mat og det blir fagleg foredrag.  Me får også besøk av direktøren i NLR sentralt. Saksliste og sakspapir sendast ut i februar, saman med forsøksmeldinga.

 

Styret NLR Agder 2018 har bestått av:Terje Birkeland, Evje og Hornnes, Per Try, Søgne, Ole Helle, Kvinesdal, Odd Harald Reve (leiar), Farsund, Kristin Skranefjell Eikeland (nestleiar), Marnardal, Bernhard Arnevik, Grimstad, Svein Lysestøl (tilsette sin representant).

 

På val i år:

Leiar Odd Harald Reve, styremedlem Ole Helle, Terje Birkeland og Kristin Skranefjell Eikeland, samt varamedlemmene Steinar Kyrvestad, Valle, Jenny M Tønnesøl Vestby, Grimstad og Torbjørn Vere, Farsund.

 

Valnemnda:

Sven Haughom (leiar), Sirdal, Øystein Fredriksen, Arendal og Brit Mjåland, Marnardal og Jon Øina, Iveland.

 

Gje gjerne innspel til valnemnda i god tid før årsmøtet.

 

Innspel og saker må sendast agder@nlr.no innan 31. januar.

 

VELKOMEN!