Kompensasjonsordningen omfatter perioden 15. mars – 30. juni, og er nå foreslått forlenget til 31. august 2021 i en pressemelding fra regjeringen den 9. mai. Pr. i dag gjelder ordningen for periodene 15. mars til 30. april 2021 og 1. mars til 30. juni 2021. Begge periodene har søknadsfrist 30. september 2021.

Ordningen om lønnsstøtte omfatter bedrifter som helt eller delvis hadde en eller flere permitterte ansatte pr. 5. mars 2021 og på en eller flere av datoene 15. november 2020, 1., 15. eller 31. desember 2020, eller 15. januar 2021. Den ansatte behøver ikke å ha vært permittert hele perioden, så lenge den ansatte har vært helt eller delvis permittert den 5. mars 2021 og på en av de øvrige datoene som er nevnt over.

Kriserammede foretak med permitterte ansatte kan ikke være under konkursbehandling eller ha bedt om konkursbehandling, være registrert som under avvikling i foretaksregisteret eller ha personer med ledende roller som er ilagt konkurskarantene. Foretaket kan heller ikke ha kreditorer som har sikret seg særskilt rett i betalinger fra søkers konto slik at det kan være fare for at støtten ikke vil kunne brukes til dekking av lønnskostnader. Det er videre et vilkår at alle skatter og avgifter er betalt, og at foretaket har hatt et omsetningsfall i søkeperioden. Her er vilkårene noe forskjellig avhengig av foretakets organisasjonsform. Vilkår for støtte og søknad finnes på skatteetaten.no/lonnsstotte.