Norges Bondelag har gjennom meldinger i skatteetatens fagsystemportal blitt gjort oppmerksom på at det er sendt ut systematisk feil preutfylte data på følgende poster i årets selvangivelse:

  • 4.3.4 – Skog: den er beregnet til 80 % av 2017 verdien
  • 4.3.5 – Gårdsbruk: den er beregnet til 90 % av 2017 verdien
  • 4.3.5 – Annen fast eiendom med skattepliktig avkastning: den er beregnet til 90 % av 2017 verdien

Det riktige skulle vært 80 % av 2016 verdiene.

I melding som er lagt ut i fagsystemportalen er det vist til at skatteyteren selv er ansvarlig for å rette opp dette ved innsending av skattemeldingen.

Dette er en alvorlig feil som berører tusenvis av norske skatteytere. Slik vi oppfatter meldingene som er formidlet i fagsystemportalen legger skatteetaten alt ansvar for å rette opp dette over på skatteytere. Det mener vi ikke er akseptabelt!

Vi er nå i dialog med Skatteetaten, og har krevd at de retter opp feilen ved å legge ut nye preutfylte data. I tillegg må vi ha en bekreftelse på at skatteetaten sørger for å rette opp feilen ved ligning for de som uvitende skulle ha sendt inn feil data, basert på de feil preutfylte og utsendte data. 

For dere som bruker Duett økonomi, vil vi opplyse om at det i løpet av fredag 12/4 bli lagt ut en oppdatering som retter opp feilen. 

Svar fra Skatteetaten 12/4-19:

Vi har nå mottatt et foreløpig svar på vår henvendelse til Skattedirektoratet. De beklager feilen, og opplyser om at de rett over påske vil varsle alle som er berørt. De skriver videre at det beklageligvis ikke er teknisk mulig å legge ut nye prefilldata. Men bekrefter de bekrefter at de vil sørge for å rette feilen ved ligning til høsten, om ikke skatteyter selv har gjort det. .