Vi har sendt våre merknader til representantforslag 84 S (2019-2020) om nytt jordvernmål for maksimal omdisponering av 2000 dekar dyrka mark årlig innen 2026. 

LES HELE BREVET HER.