Malawiprosjektet – bønder støtter bønder

 • Tips en venn om denne siden

Bønder i Malawi.

Gjennom solidaritetprosjekt "Bønder støtter bønder" deltar Bondelaget i Utviklingsfondets arbeid i Malawi.

Samarbeidsavtalen mellom Bondelaget, Bydeungdomslaget og Utviklingsfondet har ei årlig ramme på 350.000 kroner hvert år i perioden 2017-2019 til landbruksprosjekter i Malawi. Bondelaget har samarbeidet med Utviklingsfondet siden 2013. Slik bidrar Bondelaget til bedre livsvilkår for bønder i Malawi.

Malawi ligger sør-øst i Afrika og er et av de fattigste landende i verden, nummer 171 av 187 land på UNDPs indeks for menneskelig utvikling. Om lag 42 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen på en dollar om dagen. Norge via utenriksdepartementet har Malawi som hovedsamarbeidsland.

Slik kan du støtte bønder i Malawi

Bidragene fra Bondelaget brukes til å kjøpe såkorn og husdyr til bønder i Malawi, og til å utdanne modellbønder, som lærer opp andre bønder i sitt nærmiljø.

Noen tusen kroner kan gi stor effekt i Malawi, noen eksempler:

 • 15 griser til fordeling blant bønder = kr 5.200
 • 100 høner til fordeling blant bønder = kr 3.000
 • 25 geiter til fordeling blant bønder = kr 3.875
 • Grunnutdanning av 5 modellbønder = kr 4.500

Slik kan du hjelpe:

 • Kr 200 – Send SMS «Bondestøtte 200» til 2468
 • Kr 100 – Send SMS «Bondestøtte 100» til 2468
 • Bli fast giver av 100 kroner hver måned – send SMS «Bondestøtte fast» til 2468
 • Ved innsamling av kontanter, bruk konto. nr. 1503.21.17675. Merk gjerne innbetalingen med hva du vil pengene skal brukes til, eks «griser» eller «utdanning modellbønder»
 • Bruk Vips til å samle inn: Vips-nummeret er: 11714.
 • Gi en julegave/symbolsk gave.

Mer om prosjektet 

I prosjektet blir det satset på: Modellbønder med følgebønder, spare- og lånegrupper, frøbanker, kooperativer, flere husdyr og ungdomsarbeid.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Astrid Solberg

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
06
Februar

AU-møte

Tirsdag
07
Februar

Styremøte

Tirsdag
28
Februar

Fylkesårsmøte Finnmark Bondelag

Lakselv

Våre samarbeidspartnere