Skolekontakt

  • Tips en venn om denne siden

Alle lokallag bør ha en skolekontakt med ansvar for kontakt mellom landbruk og skole. "Den grønne skolen" er Norges Bondelags kunnskaps- og aktivitetstilbud til barn og unge.

Samarbeid og kontakt med skolen er en viktig del av Bondelagets omdømmebyggende arbeid.

Skolekontakten koordinerer lagets samarbeid med skolen og profilerer bondelagets skolemateriell. Det enkelte lokallag finner selv ut hvilke skoleaktiviteter og alderstrinn man ønsker å prioritere.

Siden Skole, barn og ungdom inneholder informasjon, lenker og aktivitetsopplegg som kan brukes av både lærere, lokallag og enkeltbønder.

Materiell

Materiell for barneskolen er en egen varegruppe i nettbutikken. Tips: Mange barneskoler kjenner ikke materiellet, lokallaget kan samle materiellet i Bondelagsmappe eller bærenett  og gi til barneskoler/lærere. Ta også med informasjon om landbruket i kommunen/fylket og kontaktopplysninger til lokallaget. Varegruppe Kunnskapsmateriell i nettbutikken innholder flere hefter som passer for ungdomsskole og videregående skole. 

Aktiviteter i ungdomsskolen

Mange ungdomsskoler ønsker informasjon om landbruket som del av næringslivet i kommunen og om yrke og utdanning i landbruket. Bruk materiellet i nettbutikken og fra landbruksutdanning.no på besøk i klassen eller lokale utdanningsdager.

Opplegg til bruk i ungdomsskolen:

  • Praktisk gårdsarbeid - et opplegg som kan gjennomføres som del av fag i ungdomsskolen eller som kurs på kveldstid. Gjennomført teori og praksis tilsvarer "Avløserkurs for nybegynner".
  • Trygg på jobb - med landbruk som eksempel er en spennende heldagsaktivitet til bruk i ungdomsskolen. Materiellet tar utgangspunkt i kurset Praktisk HMS-arbeid.
  • Landbruksspillet: en heldagsaktivitet for 10. klasse der 2-4 bønder blir med som veiledere i klasserommet når elevene driver gård for en dag.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
06
Februar

AU-møte

Tirsdag
07
Februar

Styremøte

Tirsdag
28
Februar

Fylkesårsmøte Finnmark Bondelag

Lakselv

Våre samarbeidspartnere