Reiseregning for tillitsvalgte

  • Tips en venn om denne siden

Skjema nedenfor brukes av tillitsvalgte sentralt og i fylkesbondelagene.

Reiseregning for tillitsvalgte i Norges Bondelag (oppdatert september 2015).

På siden Kasserer/Økonomi finnes skjema og rutiner for reiseregning og godtgjøring for lokallag.

 

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
06
Februar

AU-møte

Tirsdag
07
Februar

Styremøte

Tirsdag
28
Februar

Fylkesårsmøte Finnmark Bondelag

Lakselv

Våre samarbeidspartnere