Troms Bondelag

  • Tips en venn om denne siden

Logo Troms Bondelag

Velkommen til oss på fylkeskontoret i Troms Bondelag

Kontoret ligger i Harstad med besøksadresse Nessevn. 2B også kjent som "Favusgården". Medlemmer, tillitsvalgte og andre som er opptatt av norsk landbruk er hjertelig velkommen innom oss. Vi bistår fylkesstyret i Troms Bondelag og fungerer som bindeledd mellom lokallagene, fylkeslaget og Norges Bondelag. Fylkeskontoret har også sekretariatsfunksjon for Nord-Norsk Landbruksråd, Troms Utmarkslag og stiftelsen Troms Landbruksselskap.

 

Dette skjer i Troms Bondelag

Onsdag
01
Februar

Regionmøte Bardu

Onsdag
01
Februar

Regionmøte Harstad

Lørdag
30
Desember

Regionmøte i Balsfjord

Våre samarbeidspartnere