Om Norges Bondelag

  • Tips en venn om denne siden

Norge trenger bonden Lofoten

Norges Bondelag har 63.000 medlemmar og er den største næringsorganisasjonen innafor landbruket.

Norges Bondelag er den leiande organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 63.000 medlemmer i ryggen jobber vi for å sikre de beste vilkårene for norsk matproduksjon.

Norges Bondelag arbeider for å bedtre vilkåra for landbruket og synleggjere kva betydning landbruket har i det norske samfunnet. Norges Bondelag er partipolitisk uavhengig, og med nærare 63.000 medlemmar, 520 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontaktar og høg fagleg kompetanse er vi ein sterk organisasjon med stor gjennomslagskraft.

Fagorganisasjon for bønder 

Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Noreg, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandlar kvart år med Staten om bondens inntektsmoglegheiter. Norges Bondelag mottar ikkje statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

1. januar 2003 vart Bondelagets Servicekontoroppretta. Det er eit driftsselskap for sekretariatet med 110 tilsette. Medlemsorganisasjonen Norges Bondelag har ti tilsette.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
18
Januar

Kornkonferansen

Oslo Kongressenter
Mandag
06
Februar

AU-møte

Tirsdag
07
Februar

Styremøte

Våre samarbeidspartnere