Viste ingen tegn til forsoning

  • Tips en venn om denne siden

Et par tusen møtte frem foran Stortinget for å markere motstand mot Klima-og miljødepartementets stans av den planlagte ulvejakta.
Av Anne C. Wangberg,

Beitenæringa er uten tillit til ulveforvaltningen etter at ulvejakta ble stoppa. Stormarkeringen foran Stortinget i dag synliggjorde den massive motstanden.

Foran Stortinget, og senere foran Klima- og miljødepartementet, var det et massivt oppmøte av engasjerte mennesker som markerte motstand og viste frustrasjon overfor statsråd Vidar Helgesens beslutning om å stanse den vedtatte ulvejakta i vinter. I følge Nationen var så mange som 2000 personer møtt frem for å demonstrere mot regjeringens ulvevedtak. 

Jakta, som var vedtatt av de regionale rovviltnemndene, er nødvendig for å få bestanden av norsk ulv ned på det målet som et flertall på Stortinget satte i fjor vår.  Helgesen fra Høyre mente på sin side at det ikke fantes lovhjemmel for å tillate jakten og stanset den like før jul.

-Vedtaket fra statsråden og departementet er et bestillingsverk. Statsråden har holdt Stortinget, rovviltnemndene og lokalsamfunnene for narr. Dette kan ikke Stortinget sitte å se på, sa Einar Frogner, styremedlem med ansvar for rovvilt i Norges Bondelag. Han var en av mange som holdt appell foran nasjonalforsamlingen.

Stemningen blant de mange hundre oppmøtte var svært god, og applausen og ropene hørtes ofte på Eidsvolls Plass.

-Ingen liker å bli holdt for narr og tilliten til ulveforvaltninga i den næringa jeg representerer har gått fra lav til nærmest fraværende med dette vedtaket.  Vi krever som et minimum at demokratiske vedtak følges opp av regjeringen. Vi oppfatter vedtaket til regjeringen som reint politisk. Gjeldende lovverk er ikke til hinder for at ulveforliket og bestandsmåla følges opp, fortsatte Frogner.

Ulveforliket er verdiløst

Markeringen ble avholdt like før statsråd Helgesen skulle møtte partiene bak ulveforliket.

-Ulveforliket er nå helt verdiløst og det legges opp til en forvaltning av ulv i Norge, som vil ende med at Hedmark og ulvesona blir et ulvereservat. Dette er dypt tragisk og totalt uakseptabelt.

Store konsekvenser

Til dagens markering var det satt opp busser fra både Hedmark og Oppland.  Spesielt Hedmark har tydelig fått merke konsekvensene av en voksende norsk ulvestamme.

-De som har opplevd et ulveangrep har kjent de belastningene og lidelsene det gir både for dyr og mennesker. Bare spør bøndene i Rendalen som mistet 25 prosent av sauene sine til ulv i sommer.  Mange slike opplevelser over tid gir konsekvenser for ei hel næring, sa Frogner.

-I Hedmark er det i dag rundt 70 prosent mindre sau på beite inne i ulvesona enn på midten av 90 tallet. Vi bønder skal produsere mat, og det er vi gode til. I det fylket jeg kommer fra klarer vi bare å utnytte 33 prosent av utmarksressursene våre. Rovdyr er årsaken til det.

Ville ikke møte demonstrantene

Etter appellene på Stortinget flyttet markeringen seg til Klima- og miljødepartementet. Helgesen ville ikke selv gå ut og møte demonstrantene, men noen utvalgte representanter fikk komme inn og møte statsråden. Frogner fra Bondelaget var en av dem.

Etter møte var han ikke videre oppløftet.

-Det kom veldig lite nytt under møtet og ministeren viste ingen tegn til bevegelse i forhold til tolkningene av Bern-konvensjonen. Slik vi ser det ligger det et stort  tolkningsrom her, kommenterer Frogner.

Var dette som forventet?

-Jeg hadde håpet at det ville være annerledes. Men vi får nå sette vår lit til forlikspartiene på Stortinget.

Hva blir neste steg nå?

-Vi vil fortsatt appellere til Storting og Regjering. Ellers så frykter jeg beitesommeren som kommer. Jeg frykter blodbad à la Rendalen langt utenfor ulvesonen med de konsekvenser det vil ha for fremtidig beitebruk.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sier i en kommentar til NTB at lisensvedtaket for ulv ligger fast, men at regjeringen vil se på muligheter for andre løsninger i fremtiden.

 

 

 

 

 

 

 

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Til kamp mot «billigmat-modellen»

Med bondelagsleder Lars Petter Bartnes i spissen varsler et samlet representantskap kamp mot regjeringens «billigmat-modell» for landbruket.

Bondelagsleder Bartnes mener Helgesens vedtak om å stoppe lisensjakta på ulv er politisk og ikke juridisk begrunnet.

Ulveforliket må gjennomføres

Vedtaket som stanset lisensjakt er ikke rettslig holdbart, men et rent politisk vedtak. Det skriver Bondelaget i et brev til statsminister Solberg, og krever at ulveforliket gjennomføres.

Byggåker i skodda i Beitstad, Steinkjer.

Velkommen til Kornkonferansen

Det blir debatt om den nye jordbruksmeldinga på Kornkonferansen, og næringspolitikere fra alle partier vil belyse hvor Stortinget står. Det blir også flere innlegg om hvordan kornbonden kan redusere sitt klimaavtrykk.

Jula er høytid for snakk om generasjonsskifte på gården.

Generasjonsskifte på gården

I høytidene, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Leder Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag. Foto: Håvard Zeiner

Julehilsen fra Lars Petter Bartnes

Å være en del av et fellesskap er viktig. Jeg tror det er spesielt viktig for oss bønder som jobber mye alene å ha gode naboer og kolleger.

Lars Petter Bartnes gleder seg over medlemsvekst.

Stor medlemsvekst i Bondelaget

Selv om antall bønder går ned, stiger medlemstallet i Bondelaget. Ikke siden 1997 har det vært flere medlemmer i Norges Bondelag, og nå er det så mange som 63 000 medlemmer.

Vidar Helgesen og Lars Petter Bartes

Ulveforliket er verdiløst

Norges Bondelag reagerer med vantro på at Klima- og miljødepartementet stanser rovviltnemdenes vedtak om å lette på ulvetrykket.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
18
Januar

Kornkonferansen

Oslo Kongressenter
Mandag
06
Februar

AU-møte

Tirsdag
07
Februar

Styremøte

Våre samarbeidspartnere