Protestaksjon mot regjeringens ulvejakt-stopp

  • Tips en venn om denne siden

Av Ole Marius Aune Sandmo,

Klokka 12.30 onsdag 4. januar danner vi samlet front foran Stortinget og Klima- og miljødepartementet mot regjeringens stans av den planlagte ulvejakta.

En rekke organisasjoner og engasjerte krefter har samlet seg for å sørge for en kraftfull markering mot klima- og miljøministerens helomvending i ulvesaken.

Norges Bondelag er engasjert i saken, og sammen med Hedmark Bondelag oppforderer vi alle som har mulighet til å møte på aksjonen i Oslo i morgen. Vi kan ikke sitte stille og se på at deler av Norge blir omgjort til rovdyrreservat.

Statsråd Vidar Helgesen har bekreftet at han vil være til stede på markeringen.

Det er så langt satt opp ni busser fra Hedmark og Oppland. Dette blir en markering hvor innbyggere, beitenæring, grunneiere, jegere, friluftsfolk og ordførere fra Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold i samlet flokk protesterer mot klima- og miljøministerens saksbehandling og regjeringens politikk på området.

Når det gjelder busstransport finner du mer informasjon og kontaktpersoner på nettsidene til Hedmark Bondelag. 

Det foreløpige programmet er slik:

Kl 12.30: Oppmøte foran Stortinget. Vi går i samlet flokk til Klima- og miljødepartementet.
 

Kl 13.00: Klima og miljøminister Vidar Helgesen gir en kort redegjørelse om departementets vedtak, som ble offentliggjort 20. desember.
 

Kl 13.15: Appeller ved blant andre Knut Arne Gjems (Norges jeger- og fiskerforbund avd Hedmark), Sissel Frang Rustad (utmeldt Høyre-politiker), Einar Frogner (rovviltansvarlig i Norges Bondelag), Dag Rønning (fylkesordfører i Hedmark), Gaute Nøkleholm (ass dir i Norskog) og Ole Gustav Narud og Rune Støstad (ordførere i hhv Åmot og Nord-Fron kommuner).
 

13.40: Trommer fra skogene
 

14.00: Avslutning - møtet i Klima- og miljødepartementet starter

Illustrasjonsbilde gårdsbrann

Tilskudd til el-kontroll med varmesøkende kamera

Om du er medlem i Norges Bondelag og kunde i Gjensidige, kan du være berettiget et tilskudd på 5000 kroner etter at el-kontroll med varmesøkende kamera er gjennomført – et effektivt tiltak for å redusere risiko for brann.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Til kamp mot «billigmat-modellen»

Med bondelagsleder Lars Petter Bartnes i spissen varsler et samlet representantskap kamp mot regjeringens «billigmat-modell» for landbruket.

Bondelagsleder Bartnes mener Helgesens vedtak om å stoppe lisensjakta på ulv er politisk og ikke juridisk begrunnet.

Ulveforliket må gjennomføres

Vedtaket som stanset lisensjakt er ikke rettslig holdbart, men et rent politisk vedtak. Det skriver Bondelaget i et brev til statsminister Solberg, og krever at ulveforliket gjennomføres.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
06
Februar

AU-møte

Tirsdag
07
Februar

Styremøte

Tirsdag
28
Februar

Fylkesårsmøte Finnmark Bondelag

Lakselv

Våre samarbeidspartnere