Konferanse om landbrukspolitikk for nord - en satsing på økt bioproduksjon eller?

  • Tips en venn om denne siden

Av Linda Nordlie,

Nordland Landbruksselskap i samarbeid med Nordland Bondelag, Nordland bonde- og småbrukerlag og Nordland fylkeskommune ønsker velkommen til konferanse

Konferanse om Landbrukspolitikk for nord – en satsing på økt bioproduksjon eller?
Tid: Onsdag 25. januar 2017 kl. 11.00 – 16.30
Sted: Nordland kultursenter (Landbruksskolen) i Bodø
Konferansen handler om Skogmeldinga og Jordbruksmeldinga som Regjeringen fremmet høsten 2016. Meldingene skal behandles av Stortinget vinteren 2017.
Meld.st. 6 (2016 – 2017) Verdier og vekst – konkurransedyktig skog- og trenæring og
Meld.st. 11 (2016 -2017) Endring og utvikling – en fremtidsrettet jordbruksproduksjon
Konferansen fokuserer på den betydning disse meldingene får for næringene i nord.
Program
Kl 10.30 – 1100 Registrering og kaffe
Kl 11.00 Åpning og velkommen
Ann-Christine Theodorsen, leder for Nordland landbruksselskap
Kl 11.10 Skogmeldinga og jordbruksmeldinga – en presentasjon
Monica Iveland landbruks- og reindriftsdirektør, Fylkesmannen i Nordland
Kl 11.30 Politiske posisjoner i Stortinget, men særlig relevans for betydningen i nord
Geir Pollestad SP, leder for næringskomiteen, saksordfører for jordbruksmeldinga
Anna Ljunggren, Arbeiderpartiet
Odd Henriksen, Høyre
Line Henriette Hjemdal, Krf, Saksordfører for skogmeldinga
Politisk diskusjon
13.00 Lunsj
Kl 13.45 Synspunkter fra næringsorganisasjonene
Hva er viktig å fokusere på for næringa i nord?
Bernt Skarstad, leder for Nordland bondelag
Marielle de Roos, leder for Nordland bonde- og småbrukarlag
Torgunn Sollid, Skognæringsforum Nord
Kl 14.15 Innspill fra forskning i nord
Strukturutfordringer for landbruket i nord
Seniorforsker Tone Magnussen, Nordlandsforskning
Klimaendringer – utfordringer og muligheter for bioproduksjon i nord
Professor Grete Hovelsrud, Nord universitet
Kl 15.00 Visjoner for bruk av massivtre
Prosjektleder Stein Petter Hillestad, Fylkesmannen i Nordland
Kl 15.15 Kaffepause
Kl 15.30 – 16.15 Debatt med fokus på utvikling av felles innspill til Stortingets arbeid med meldingene
Kl 16.15 Landbrukspolitikk for Nordland – politiske grep for å bygge framtidas landbruk i Nordland.
Næringsråd Mona Fagerås, Nordland fylkeskommune
Konferansen er gratis.
Påmelding til Eivind Sommerseth innen 15. januar 2017.
Send påmelding til esommers@gmail.com eller på SMS til 90999628.

Sau

Arktiske Landbruksting i Bodø 7. februar

Her er alle landbruksinteresserte hjertelig velkommen. Vi vil få presentert noen av de prosjektene som ble finansiert med støtte fra Arktiske midler som ble tildelt Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark.

Bernt Skarstad, leder i Nordland Bondelag

- Et angrep på mangfoldet i norsk landbruk

Regjeringens forslag til jordbruksmelding vil svekke vår evne til å produsere ren og trygg kvalitetsmat på en bærekraftig måte til forbrukeren, sier Bernt Skarstad, leder i Nordland Bondelag.

Jerv. Foto Finn Westermann

Jervejakta er godt i gang

Prosjekt Bedre Jervejakt i Nordland fortsetter sitt arbeid med å bidra til en mer effektiv jakt også under lisensjakta 2016/17

Foto Thor Wiggo Skille

Signering av materklæring

Fylkesordfører, Sonja Alice Steen (Ap), fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV) og Bernt Skarstad, leder i Norsk Bondelag har signert en erklæring som skal ivareta arktisk landbruk.

*

Representantskapsmøte Norges Bondelag

Fylkesleder Bernt Skarstad i Norges Bondelag sitt regionmøte ga tydelige innspill om hvilke forventinger og krav som medlemmene i Nordland Bondelag er opptatte av ved årets jordbruksforhandlinger.

*

Sammendrag temakveld jerv, Fauske 3.2.16

Temakvelden på Fauske ble avholdt som planlagt 3. februar, 2016. Det var svært god deltakelse fra fylkets jervejegere og andre interesserte (47 deltakere totalt).

Dette skjer i Nordland Bondelag

Mandag
30
Januar

Regionmøte Sortland

Tirsdag
31
Januar

Regionmøte Bodø

Onsdag
01
Februar

Regionmøte Mo i Rana

Våre samarbeidspartnere