Nordland Utmarkslag

  • Tips en venn om denne siden

- Hvem er vi, og hva gjør vi?

Nordland Utmarkslag

- opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag er en sammenslutning av 83 lag fra Nordland (grunneierlag, utmarkslag og elveeierlag)

Styret i 2015:
Leder  Jan Gunnar Eilertsen, Nordland Bondelag
-          Gunnar Roksøy, Roksøy Grunneierlag
-          Finn Westermann, Innhavet Grunneierlag
-          Stig Gorseth, Allskog
-          Sekretær i Prosjekt Utmark,: Vidar Bentsen

Formål

  • Nordland Utmarkslag er et samarbeids- og serviceorgan for fylkets grunneierlag
  • Vårt formål er å fremme utmarksnæringen og den økonomiske utnyttelse av den som en del av landbrukets samlede næringsvirksomhet
  • Både grunneiernes og den ikke jordeiende befolknings interesser skal ivaretakes

Hva kan vi bidra med?

  • Fullmakt til disposisjonsrett av organisasjonsnummer, samvirkeforetak (SA)
  • Faglig bistand i.f.m. organisering av grunneierlag og veiledning ved oppstart av nye lag
  • Faglig veiledning innenfor områdene vilt, fiskestell og utmarksplanlegging
  • Veiledning i arealdisponering, opplegg og systemer for utleie og utnyttelse av jakt og fiske
  • Tilby kompetansehevende kurs for medlemmene innenfor aktuelle områder
  • I.f.m. årsmøtet som arrangeres i feb-mars arrangeres det et faglig seminar med tema etter medlemmenes interesser

Årlig kontigenten er kr. 1200,- per medlemslag.

Innmeldingserklæring sendes:
Nordland Utmarkslag
Sjøgata 15/17, Landbrukets Hus
8006 Bodø

For mer info kontakt Nordland Utmarkslag
v/ sekretær: Vidar Bentsen
Mob: 476 53 192

Retningslinjer for Nordland Utmarkslag

Innmeldingsblankett

Endringsmelding

Utmarksseminar og årsmøte på Fauske 2012

Årsmøte og seminar ble avholdt på Fauske hotell fredag 17. – lørdag 18. februar. Nordland Utmarkslag ønsker å takke alle foredragsholdere og deltakere for et hyggelig og lærerikt seminar.

Dette skjer i Nordland Bondelag

Onsdag
22
Mars

Årsmøte Nordland Bondelag

Våre samarbeidspartnere