Kristoffer Svalastog Skinnes

  • Tips en venn om denne siden

-For meg er det viktig å være med i den organisasjonen som snakker vår sak, sier kornbonde Kristoffer Svalastog Skinnes. 

- Vi står veldig svakt alene i denne næringen. I Norges Bondelag er alle oss som er engasjerte i landbruket samlet. Det gir en utrolig styrke, både i jordbruksforhandlinger og i andre sammenhenger, sier han. 

Sammen med kona overtok han gårdsdrifta på Nedre Skinnes ved Krøderen ved Norefjell i 2011. Medlemskapet i Bondelaget gir ham også et stort nettverk, noe som betyr mye for den unge bonden. 

- For meg er det nettverkdet jeg har fått siden jeg meldte meg inn i Bondelaget blitt veldig betydningsfullt. Det er hyggelig å være en del av et større nettverk, både faglig og sosialt. En tilleggsbonus er store rabatter på blant annet forsikring og drivstoff, sier han. 

Jorunn og Einar Hegdahl

Østfold

Bondelaget er en organisasjon som vi naturlig hører innunder. Som grunneiere kan man får juridisk bistand fra Bondelagets advokater dersom det blir nødvendig.          

Våre samarbeidspartnere