Medlemskontingent

  • Tips en venn om denne siden

Medlemskontingenten er organisasjonens viktigste inntektskilde, og er avgjørende for det arbeidet som gjøres i Norges Bondelag. Ved å betale kontingenten din er du med på å sikre at Norges Bondelag fortsatt kan arbeide for dine og landbrukets interesser.

Nye medlemmer betaler avkortet kontingent fra innmeldingsdato, og det beregnes ikke kontingent ut året for nye medlemmer meldt inn etter 1. november. 

Kontingentsatser for 2017

  • Ordinær sats for medlemmer fra og med 26 år til og med 66 år  = kr 890,-
  • Redusert sats for medlemmer til og med 25 år og fra og med 67 år = kr 585,-
  • Redusert sats for husstandsmedlemmer = kr 585,-
  • Redusert sats for NBU-medlemmer til og med 25 år = kr 285,-
  • Bruksmedlemmer og selskap med jordbruksproduksjon betaler i tillegg kontingent til Bondelagets Servicekontor AS beregnet ut fra areal og produksjon. Norges Bondelag bruker areal- og husdyrtall fra søknad om produksjonstilskudd til Landbruksdirektoratet som grunnlag for areal- og produksjonsavhengig kontingent.

Medlemmer som har hatt eiendomsoverdragelse eller har hatt endringer i drifta på gården, kan korrigere kontingentgrunnlaget og få tilsendt ny faktura. Meld endringer i person- eller bruksopplysninger.

Meld deg inn i Bondelaget her.

Regn ut min kontingent.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
06
Februar

AU-møte

Tirsdag
07
Februar

Styremøte

Tirsdag
28
Februar

Fylkesårsmøte Finnmark Bondelag

Lakselv

Våre samarbeidspartnere