Bondelagets kurstilbud vinteren 2017

  • Tips en venn om denne siden

Dagskurs i skatt og avgift 2017
Lær mer om; Skatteopplegget/årsoppgjøret 2016 - Regelendringer i 2017 - Aktuelle saker og ofte stilte spørsmål - Skog, nye regler for virksomhetsvurdering fra 2016 - Bilbeskatning - Andelslandbruk - Andre aktuelle endringer (ny skatteforvaltninglov og endringer i produksjonstilskuddsregelverket)
NY SKOGBESKATNING - bli kjent med det nye regelverkets utfordringer og muligheter
Lær mer om; Nye regler for virksomhetsvurdering fra 1/1-2016 - Tømmerkonto erstatter gjennomsnittsligningsreglene fra 1/1-2017 - Hvordan påvirker virksomhetsvurdering og tømmerkonto eierskiftesituasjoner? - Smart bruk av skogfond med nye skatteregler - Skogøkonomi
 

 

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
06
Februar

AU-møte

Tirsdag
07
Februar

Styremøte

Tirsdag
28
Februar

Fylkesårsmøte Finnmark Bondelag

Lakselv

Våre samarbeidspartnere