Helse og sikkerhet

  • Tips en venn om denne siden

HMS-kampanjen TRYGGHET OG HELSE I LANDBRUKET skal sikre at et samlet landbruk samarbeider for å gi HMS-arbeidet et løft. Målet er å redusere omfanget av skader, ulykker og yrkeslidelser i næringen. Kampanjen går ut 2014. Temamøter Psykisk helse får støtte også i 2015.

Materiell til bruk i lokallaget:

Se også temasiden Helse, miljø og sikkerhet og Norsk Landbruksrådgivning HMS

Skoleaktivitet

For lokallag som ønsker å gjennomføre HMS-aktivitet i ungdomsskolen:

Trygg på jobb - med landbruk som eksempel

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
06
Februar

AU-møte

Tirsdag
07
Februar

Styremøte

Tirsdag
28
Februar

Fylkesårsmøte Finnmark Bondelag

Lakselv

Våre samarbeidspartnere