For lokallag og tillitsvalgte

  • Tips en venn om denne siden

Denne siden innholder informasjon og materiell som er nyttig for lokallag og tillitsvalgte i Bondelaget.

Drift av lokallag
Nyttige verktøy, økonomi, årsmøtet, studiearbeid, medlemsverving
Nyhetsbrev til tillitsvalgte
Nyeste: 1. desember om studieheftet, aksjonsplanlegging, Åpen Gård 2017 og betalingsløsninger.
Malawiprosjektet
Bønder støtter bønder, samarbeidsprosjekt med Utviklingsfondet
Åpen Gård for arrangører
Tips, logoer, maler og rapporter for lokallag som arrangerer Åpen Gård
Styringsdokumenter
Lover for Norges Bondelag, næringspolitisk program 2016 - 2020, prioriterte saker 2016 - 2017
HMS og beredskap
Prosjektet Tryggere Sammen, helse, miljø og sikkerhet
Skolekontakt
Den grønne skolen, Landbruksspillet, Trygg på jobb, praktisk gårdsarbeid.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
06
Februar

AU-møte

Tirsdag
07
Februar

Styremøte

Tirsdag
28
Februar

Fylkesårsmøte Finnmark Bondelag

Lakselv

Våre samarbeidspartnere