Drift av lokallag

  • Tips en venn om denne siden

Denne siden innholder informasjon, maler og eksempler som kan brukes i lokallagsarbeidet.

Min side - nyttig verktøy for lokallaget

Tillitsvalgte i  lokallaget kan bruke Min side / Mitt lokallag til lokallagsadministrasjon. Du får tilgang til medlemslister og kan sende e-post og sms direkte til medlemmene i laget. Les mer Mitt lokallag - brukerveiledning

Bruk Mitt lokallag for å oppdatere verv etter årsmøtet. Fylkeskontoret kan også få tilsendt informasjon om hvem som er valgt til årsmøteutsendinger og andre opplysninger i skjemaet: Melding etter årsmøte i lokallaget  (Word-fil).

Bestill materiell i nettbutikken

Lokallagshåndboka ble utgitt i 2013 og gir kunnskap om lokallagsdrift for tillitsvalgte i lokale Bondelag. Sørg for at alle styremedlemmer får denne. Lokallagshåndboka innholder godkjent studieplan.

I varegruppene Organisasjon og Medlemskap og verving i nettbutikken finnes mer materiell som kan lastes ned eller bestilles for å få tilsent i posten. 

Lokallagsarbeid 

Under har vi samlet ulike tips og oppskrifter til hjelp i lokallagsarbeidet. 

Lokallagsarbeid - styret

Norges Bondelags ca 63.000 medlemmer er fordelt på 520 lokallag med ca 2.750 tillitsvalgte, noe som utgjør et organisasjonsapparat mange misunner oss. Vi er mange og er godt organisert!

Lokallagsarbeid – Valgnemnda

Valgnemnda har en viktig oppgave i lokallaget ved å finne fram til gode tillitsvalde i lokallaget. Gjennom sitt arbeid legger valgnemnda grunnen for et godt fungerende lokallag.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
06
Februar

AU-møte

Tirsdag
07
Februar

Styremøte

Tirsdag
28
Februar

Fylkesårsmøte Finnmark Bondelag

Lakselv

Våre samarbeidspartnere