Biogass på nye arenaer

  • Tips en venn om denne siden

Av Svein Guldal,

Tirsdag den 25. oktober ble den første fergeturen i verden med biogass som drivstoff, foretatt i Indre Oslofjord.

En ny Nesoddbåt, Prinsen, ble fylt opp med biogass fra Oslo Ege sitt matavfallsanlegg på Romerike. En ny æra for norsk biogass fra matavfall, husdyrgjødsel, avløpsslam og annen biomasse har begynt. 

Biogassferje til Nesodden

120 deltakere var med på turen. Utstillere av teknologi innen samferdsel og landbruk stilte opp med en rekke nye spennende og innovative løsninger. Minorga hadde med seg prøver på biogjødsel i pellets format. Politikere fra regjering og byrådet i Oslo var på plass med foredrag og debattinnlegg. Program Biogass20 ble også presentert. Dette er en plan for utvikling av en omfattende biogassnæring basert på ulike avfallsfraksjoner og gjødsel. Målet for næringen er å utvikle energi fra biogass tilsvarende 1 TWh i 2020 og 5 TWh i 2030. Ambisiøst, men innen rekkevidde. 

Biopellets fra Minorga

På plassen foran fergen stod det linet opp biogassbuss, lastebiler på biogass og mindre varebiler/personbiler. Teknologien er moden og for bønder med tilgang på husdyrgjødsel. Reaktorteknologien er på plass, samarbeidsavtaler med matavfallsanlegg er utviklet, og tilskudd til investeringer gis fra Innovasjon Norge. Det gis tilskudd for alle som får gjødsel gjennom en biogassreaktor, på 60 kr pr. tonn.

Biogassreaktor fra ANTEC

Biogass fra kua kan brukes til strøm og varmeproduksjon, til drivstoff og i det siste er det satt i gang forskning for å utnytte biogass også til protein. Får man til det vil husdyrbruk over hele landet bli viktige deltakere i den nye sirkulære bioøkonomien, og det vil være et viktig klimabidrag fra landbruket.

Vi på Næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag, har lenge arbeidet med teknologi og politikk knyttet til en fremtidsrettet biogassproduksjon. Det har tatt tid, men mye er i ferd med å falle på plass. Vi håper at flere av våre medlemmer etter hvert vil benytte muligheten til å levere produksjon av en spennende gass med stort anvendelsesområde. 

Traktor på biogass

Jon Georg Dale på Bondetinget

Blues for norsk landbruk

Endring og utvikling, eller endring og avvikling? Det er spørsmålet, ifølge Tor Erik Leland.

Nei takk til GMO

Forskning til hvilken pris?

I disse dager pågår en diskusjon om en ny teknologi som heter CRISPR som er beslektet med GMO-teknologien. Er det noe å rope varsku om?

To tilsynelatende like bed, ett med og ett uten biokull. Ready-set-grow!

Biokull- tull eller gull?

I dag fikk jeg satt ned agurker, og med det satt startskudd for et lite forsøk vi skal følge her på sætra i år: Biokull - tull eller gull?

Hans Jacob Mydske, Samvirkebryggeriet

Kompost #2: Mask

Jeg har lovet å skrive mye om kompost, fordi kompost betyr mye for livet i jorda (og for meg;-).

Bybonden fjerner kvæke

Den store Kvekekværken

Vi hører at økologisk landbruk er mer arbeidsintensivt enn konvensjonelt, men når vi leser økobloggerne er det stort sett smilende fjes i bugnende hager, med litt kledelig jord under neglene. Forrige uke fikk vi smake på et lite stykke av den fulle sannheten, da var det den store kvekekværkeuka her på Losæter.

Erik Joner (NIBIO) og Andreas Capjon (Bybonde)

Øko-NOX?

Det er mange som spør oss om vi ikke vil få grønnsaker fulle av gift, her vi ligger mellom motorveiene på Sørenga?

Andreas ute på Losæter.

Vi vil ha bæra dine!

Vi skal lage frukt- og bærhage på Losæter, og jeg håper at du vil hjelpe med å lage en stikling av bærbuskene i hagen din (eller noen venners hage)!

Losæter får møkk fra Bogstad gård

Kompost #1: Møkk

Vi må gi noe tilbake til jorda når den gir oss grønnsaker; dette er elementær naturfag, og folkeskikk. Derfor sprer vi ut møkk, som gir god næring til jorda og deretter plantene. Dette er den første komposten vi sprer på jorda her, og kompost skal vi skrive mye mer om, for det er selve motoren i økologisk grønnsaksdrift.

Hestene klare til å ploge på Losæter

Arbeidshester på sætra!

Våronna kom i gang på alvor i dag når vi fikk to arbeidshester inn på sætra, med plog og harv. De har gjort 25 manns jobb, og vi har fått jobbet opp jorda over hele godset:)

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
06
Februar

AU-møte

Tirsdag
07
Februar

Styremøte

Tirsdag
28
Februar

Fylkesårsmøte Finnmark Bondelag

Lakselv

Våre samarbeidspartnere