Årsmøtet i Norges Bondelag

  • Tips en venn om denne siden

Årsmøtet er sammensatt av:

  • Utsendinger valgt av fylkesbondelagenes årsmøter, basert på medlemstall i fylket. Hvert fylkeslag har minst tre utsendinger.
  • Fire utsendinger fra Norges Bygdekvinnelag
  • Fire utsendinger fra Norges Bygdeungdomslag
  • Representantskapets medlemmer: ordfører, varaordfører, styret, fylkeslederne og representanter fra samarbeidende organisasjoner

Årsmøtet arrangeres i juni, før årsmøtet holdes møte i arbeidsutvalget, styret og representantskapet. For mer om årsmøtet i Norges Bondelag se Lover for Norges Bondelag.

Informasjon om Årsmøtet og årsmøteuka 2016

 

 

Illustrasjon kornåker

Klimasmart matproduksjon

Norges Bondelag for redusert bruk av fossil energi, klimasmart matproduksjon og en klimapolitikk som fremmer nye løsninger basert på naturens ressurser. Les hele resolusjon fra årsmøtet i Norges Bondelag 2015.

Thomas C. Meyer French

Samhold i generaldebatten

- Vi vet hva vi snakker om, og hva som er behovet til næringa. Vet du det, Sylvi Listhaug? spurte Thomas C. French fra Hedmark Bondelag.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
06
Februar

AU-møte

Tirsdag
07
Februar

Styremøte

Tirsdag
28
Februar

Fylkesårsmøte Finnmark Bondelag

Lakselv

Våre samarbeidspartnere