Årsmøte i lokallaget

  • Tips en venn om denne siden

Den høyeste myndigheten i det lokale bondelaget er årsmøtet.

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 1. november. Årsmøte skal kunngjøres til medlemmene med minst 14 dagers varsel. Kunngjøring kan gjøres ved melding i dagspressen eller direkte brev til medlemmene. Se Lover for Norges Bondelag, § 14.

Styret bør ha et møte i god tid før årsmøtet for å planlegge møtet og fordele arbeidsoppgaver. Valgkomiteen må få beskjed om når årsmøtet skal holdes slik at de kan begynne sitt arbeid. Til høyre finner dere maler og eksempler til noen dokumenter som er aktuelle i forbindelse med årsmøtet og styrearbeidet i lokallaget. Malene er lagt ut som Word-filer slik at de kan redigeres. Lagre dokumentet med nytt navn før redigering.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
18
Januar

Kornkonferansen

Oslo Kongressenter
Mandag
06
Februar

AU-møte

Tirsdag
07
Februar

Styremøte

Våre samarbeidspartnere