Medlemstal for lokallaga 2.1.17

  • Tips en venn om denne siden

Medlmstalet pr. lokallag i dag avgjer kor mange utsendingar som kan reise på årsmøtet vårt 16.-17. mars i Ullensvang. De får lista på nytt når innkallinga kjem.

Dette skjer i Hordaland Bondelag

Tirsdag
24
Januar

Ope møte om den nye jordbruksmeldinga

Thon Hotel Jølster
Torsdag
16
Februar

Styremøte i Hordaland Bondelag

Landbrukstunet
Onsdag
15
Mars

Styremøte i Hordaland Bondelag

Hotel Ullensvang

Våre samarbeidspartnere