Invitasjon til regionmøte

  • Tips en venn om denne siden

Styret i Hordaland Bondelag inviterer alle tillitsvalde i lokallaga til regionmøte.

Møtet skal vere ein plass for dialog mellom styremedlemene i lokallaga og fylkesstyret. Det er staden for drøfting av viktige saker for landbruket og deg som bonde.

I år vil Jordbruksmeldinga og jordbruksforhandlingane vere dei viktigaste tema på agendaen. Det vert også ein open post for lokallagssaker.

Av omsyn til servering ber vi om tilbakemelding på kor mange som kjem frå kvart lokallag innan 11. januar.

Påmelding til hordaland@bondelag.no eller tlf 55 91 88 80.

Vel møtt!

Tid

 

 

Region

 

Stad

19. januar

11-15

Sunnhordland

1

Sunnhordland

Grand Hotel Stord

17. januar

19.30

Midthordland

2

Midthordland

Landbrukstunet

Krokeidevn 13, Fana

17. januar

10.30-15.30

Hardanger og Voss

3 og 4

Hardanger og Voss

Løo, Granvin

17. januar

20-23

Nordhordland

5

Nordhordland

Alver Hotel

Årsmøte i Hordaland Bondelag

Medlemstal for lokallaga 2.1.17

Medlmstalet pr. lokallag i dag avgjer kor mange utsendingar som kan reise på årsmøtet vårt 16.-17. mars i Ullensvang. De får lista på nytt når innkallinga kjem.

Dette skjer i Hordaland Bondelag

Tirsdag
24
Januar

Ope møte om den nye jordbruksmeldinga

Thon Hotel Jølster
Torsdag
16
Februar

Styremøte i Hordaland Bondelag

Landbrukstunet
Onsdag
15
Mars

Styremøte i Hordaland Bondelag

Hotel Ullensvang

Våre samarbeidspartnere