Jordbruksorganisasjonene inviterer staten til klimasamarbeid

27.04.16Ku på beite- Vi må erkjenne at klimajobben i landbruket er svært omfattende og at vi trenger nye virkemidler for at den skal gå fort nok, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. I forbindelse med årets jordbruksoppgjør inviterte partene til et formalisert samarbeid med staten for å opprette en ny plattform for klimaarbeid i jordbruket.

Nytt fra Norges Bondelag

Nytt fra fylkene

  • Vinn eller forsvinn for Vestlandsjordbruket

    29.04.16 Utviklingen i vestlandsjordbruket har vært særlig krevende i årene etter årtusenskiftet. Ikke minst har store areal med grasmark gått ut, og landsdelen produserer nå langt under potensial. Dette er særlig problematisk knyttet til den fallende norske storfeproduksjonen og manglende utnytting av frukt- og bærpotensialet i landet. En forutsetning for at denne politikken skal virke, er balanse i ressursbruken i jordbruket mellom blant annet Østlandet og Vestlandet.
  • Det gode livet på Nyberg

    29.04.16VinjeruiAlv Vinjerui smilar om kapp med vårsola. Han smilar allstøtt denne venesæle gardbrukaren som trødde sine fyrste barnesko i Dalen i Telemark. Kjerringa, Inger Liv, held seg meir i bakgrunnen. Alv er så mykje meir talefør. Dei lever sine gode dagar på garden Nyberg som ligg omlag midtvegs mellom Hægeland og Finsland i Vest-Agder.
  • Vestfold har landets friskeste jur !

    29.04.16Kujur GenoIfølge en ny oversikt fra Tine, har kuene i Vestfold landets friskeste jur. I 2015 ble 7,2 prosent av kyrne i fylket behandles med antibiotika for mastitt (jurbetennelse). Snittet i Norge er 14,7 prosent. – God helse gir gladere dyr, en mer fornøyd bonde og bedre økonomi, sier veterinær Anne Hege Hunskaar Tajet til NRK Vestfold. – Forbrukeren får et kvalitetsprodukt som de kan være sikre på at er sunt og trygt å få i seg, legger Kari Lise Breivik til. Hun er agronom og melkeprodusent på Melsom videregående skole. Les mer hos NRK Vestfold.

Blogg

 

              


Norges Bondelag, Pb. 9354 Grønland, 0135 Oslo. Besøksadresse: Landbrukets Hus, Schweigaards gate 34 C. Tlf: 22054500
E-post: bondelaget@bondelaget.no
Ansv. redaktør Per Skorge, komm.sjef Lise Boeck Jakobsen