Trøndelags store matfest er i gang!

30.07.15Gulrotaktivitet på matfestivalen 2015 Sør-Trøndelag BondelagOi! Trøndersk Matfestival har 10-årsjubileum i år. Og det ble feiret med 10 meter kake på torget i dag. 1 meter fra 10 bakere i Trøndelag. Og Bondelaget har dyrket gulrot...

Nytt fra Norges Bondelag

 • Rovviltforvaltning og politisk ansvar

  30.07.15Sau på utmarksbeite. Denne sommeren har så langt vært preget av mange rovdyrangrep på sau utmarksbeite. I Oppland er det nå tidligsanking av sauen fra utmarksbeite, fordi rovviltforvaltningen ikke fungerer, og fordi rovviltstammene er helt ute av kontroll.
 • Vi er i gang med den grønne revolusjonen, Civita

  22.07.15Kua som gir melk og kjøtt er ingen klimaversting. Jordbruket er godt i gang med den grønne revolusjonen, og vi har et genuint ønske om å fortsette å redusere klimautslippene i vår sektor. For reduksjon av klimautslipp skjer gjennom hardt arbeid og bærekraftig bruk av jorda, ikke gjennom å betale avlat til staskassen, slik Civita foreslår.

Nytt fra fylkene

 • Hugs påmelding til leiarmøtet

  04.08.15studietur til RomaniaLeiarmøtet i Hordaland Bondelag skal vere i Romania 2-6. oktober. Det vert ein studietur med gardsbesøk, sightseeing og vanlege leiarmøte-saker. Endeleg påmeldingsfrist er 10. august.
 • County fair i Kansas

  04.08.15Datteren i vertsfamilien, Amanda og GørilGøril fra Lid 4H har sendt oss et reisebrev fra 4H-utveksling i Kansas. Hun bodde hos en vertsfamilie som drev med gris og storfe.
 • Open Gard på Fjell

  04.08.15Velkommen til Åpen gard på Skjendalen Gard på Fjell klokka 13.

Blogg

 

              


Norges Bondelag, Pb. 9354 Grønland, 0135 Oslo. Besøksadresse: Landbrukets Hus, Schweigaards gate 34 C. Tlf: 22054500
E-post: bondelaget@bondelaget.no
Ansv. redaktør Per Skorge, komm.sjef Lise Boeck Jakobsen