EU strammer inn plantevernbruk

30.06.16EU-flaggetEU-kommisjonen har besluttet å forlenge tillatelsen for bruk av plantevernmiddel med glyfosfat med 18 måneder. I tillegg innføres det flere restriksjoner for bruken av stoffet.

Nytt fra Norges Bondelag

Nytt fra fylkene

  • EU strammer inn plantevernbruk

    30.06.16EU-flaggetEU-kommisjonen har besluttet å forlenge tillatelsen for bruk av plantevernmiddel med glyfosfat med 18 måneder. I tillegg innføres det flere restriksjoner for bruken av stoffet.
  • Lammene er nå på beite i fjell og utmark!

    30.06.16Sau og lam Sør-Trøndelag BondelagSør-Trøndelag Bondelag sendte i vår et brev til Miljødirektoratet der vi krevde at det i Agdenes hvor det er kjent at gaupe gjentatte ganger forvolder skade på lam og i Rissa hvor det er kjent at kongeørn forvolder skade på lam, foretas en bestandsregulering av skadevolderne. Først denne uka fikk vi svar fra Miljødirektoratet. Vi fikk ikke innfridd kravet. I mellomtiden har Stortinget gjort vedtak når det gjelder forvaltning av kongeørn.
  • Hesje-labyrint på Bømlo

    30.06.16bvBondelagsmedlem Birgitta Vedøy på Bømlo har samarbeida med kunstnar Janne Robberstad om å lage hesje-kunst. Les meir på nrk.no:

Blogg

 

              


Norges Bondelag, Pb. 9354 Grønland, 0135 Oslo. Besøksadresse: Landbrukets Hus, Schweigaards gate 34 C. Tlf: 22054500
E-post: bondelaget@bondelaget.no
Ansv. redaktør Per Skorge, komm.sjef Lise Boeck Jakobsen