Advarer IKEA mot å starte en farlig trend

06.03.15delijordetBioforsk hevder de kan gi IKEA løsningen på hvordan de kan bygge et nytt varehus i Vestby, uten at det går utover matproduksjonen. Norges Bondelag er bekymret for de langsiktige konsekvensene av et slikt eksperiment.

Nytt fra Norges Bondelag

 • Gav råd om klimautslipp

  05.03.15Kristin IanssenEnergi- og miljøkomiteen på Stortinget arrangerte i dag høring om utslippsreduksjon fram mot 2030. Norges Bondelag deltok.
 • Ikke godt nok for matjorda

  05.03.15Foto: Randi Undseth- Gode forslag, men de vil ikke bremse nedbygging av matjord, sier Brita Skallerud om grunnlaget for LMDs nye jordvernstrategi.

Nytt fra fylkene

 • Mange jern i ilden

  06.03.15Foto: Håvard ZeinerAnne Lise Haugdahl Humstad (24) rekrutterer nye gårdbrukere, klipper sau og tar utdanning. Men tom for energi er hun ikke.
 • Vellykket Inn på Tunet samling

  06.03.15fagkveld for IPT på BamsrudlåvenMandag kveld var nærmere 30 interesserte bønder tilstede på Bamsrudlåven. Her fikk de med seg relevant informasjon om Inn på tunet. Fire innledere fylte kvelden med faglig innhold og spørsmålene som kom ble besvart på løpende bånd!
 • - Dyrket mark må få juridisk vern

  06.03.15Norges Bondelags Brita Skallerud og Alvdal Bondelags Geir Lohn har arbeidet med jordvern på henholdsvis nasjonalt og lokalt nivå denne uka.Torsdag ble Asplan Viaks utredning om nasjonale jordverntiltak lagt fram i Oslo, uten å høste noen kraftig applaus fra Bondelaget. Samtidig engasjerte Bondelagene i Tynset og Alvdal seg lokalt mot store butikkutbygginger på dyrket mark ved Motrøkrysset og på Steimosletta.

Blogg

 

              


Norges Bondelag, Pb. 9354 Grønland, 0135 Oslo. Besøksadresse: Landbrukets Hus, Schweigaards gate 34 C. Tlf: 22054500
E-post: bondelaget@bondelaget.no
Ansv. redaktør Per Skorge, komm.sjef Lise Boeck Jakobsen