Sammen for å heve panten

28.07.16Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges BondelagI et felles brev til Klima- og miljødepartementet tar Norges Bondelag og Naturvernforbundet til orde for å øke panten på tomgods. - Et viktig virkemiddel for å redusere farlig forsøpling i åker og beiteområder, sier Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag.

Nytt fra Norges Bondelag

 • Klare for klimadugnad

  27.07.16Lars Petter BartnesEU-kommisjonen la nylig fram forslag om klimamål for Norge som blant annet omfatter jordbrukssektoren. Bondelaget ønsker klimadugnaden velkommen og mener norsk landbruk bør ta en lederrolle i utviklingen av et mer klimasmart landbruk.
 • På tide å stikke fingeren i jorda

  25.07.16Birte Usland, styremedlem i Norges BondelagRegjeringen har varslet en nasjonal strategi for norsk bioøkonomi som skal gi økt grønn verdiskaping og nye klimaløsninger. Tilrettelegging og samarbeid med næringer som forvalter naturressursene er en forutsetning for å lykkes, skriver Birte Usland, styremedlem i Norges Bondelag.

Nytt fra fylkene

 • Næringspolitikk i jordbæråkeren

  28.07.16Birte UslandBirte Usland, frå Marnardal, er styremedlem i Norges Bondelag. Denne veka hadde ho på prent ein kronikk i Fædrelandsvennen kor ho m.a. set spursmålsteikn ved gjeldande norsk næringspolitikk. Til hausten kjem regjeringa med ei ny jordbruksmelding. Ei melding som på mange måtar legg låma for norske bønder, jordbærprodusentane medrekna, i mange år frametter. (foto: øystein moi )
 • Nyttige nettstader

  27.07.16TelefonFør treiv me telefonkatalogen og fann fram telefonnummeret til meieristyraren, slakteriet eller heradsagronomen. I dag er det internettet som er løysinga på det aller meste. Stundom kan det likevel vere både vanskeleg og tidkrevjande å finne fram til den rette nettsida. Her finn du snappvegen til nokre av dei mest aktuelle adressene og nettsidene.
 • Nofence - framtidens gjerdesystem?

  26.07.16RoltdalenPå et møte i Selbu 14. juni kom Nofence AS med en orientering om mulig bruk av et elektronisk trådløst gjerdesystem for storfe i Roltdalen i Selbu. Roltdalen Beitelag, Selbu Bondelag og Sør-Trøndelag Bondelag ønsker sammen med andre partnere, blant annet Nofence AS å utrede dette nærmere.

Blogg

 

              


Norges Bondelag, Pb. 9354 Grønland, 0135 Oslo. Besøksadresse: Landbrukets Hus, Schweigaards gate 34 C. Tlf: 22054500
E-post: bondelaget@bondelaget.no
Ansv. redaktør Per Skorge, komm.sjef Lise Boeck Jakobsen