Satser på Inn på tunet

22.01.15Bonde i åker, illustrasjonsbilde. Informasjonsmøter over hele landet.

Nytt fra Norges Bondelag

 • Mistanke om storfesykdommen BSE

  21.01.15En rutinemessig prøve av ei ku i Nord-Trøndelag har gitt indikasjoner på mulig BSE (kugalskap).
 • Snart på vei til Malawi

  18.01.15Inge Martin Karlsvik, Astrid Solberg og Jan Gunnar Eilertsen gleder seg til å reise til Malawi.I februar skal seks personer fra Bondelaget og Bygdeungdomslaget besøke Malawi og bli kjent med de prosjektene som organisasjonene støtter.

Nytt fra fylkene

 • Kontaktbesetninger kartlagt

  23.01.15KuMattilsynet har kartlagt fire dyr som har økt risiko for BSE-smitte. Tre nye besetninger i Sør-Trøndelag og Oppland er nå berørt. Prøvesvar fra England er ikke ventet før i midten av neste uke.
 • Grønn Fagdag på Skjetlein

  23.01.15Skjetlein vgsOnsdag 28/1 arrangeres det Grønn Fagdag på Skjetlein. På programmet står bl.a. funn Reidun Heggem har gjort omkring rekruttering til landbruket i sin doktoravhandling om Den nye «bonden». HiNT, NMBU og HiHm informerer om sine studietilbud, og samvirkebedriftene informerer om karrieremuligheter.
 • Siste måndagen i januar er blitt fast dato for stormøtet for landbruk

  23.01.15Lars Petter Bartnes blei i sommar valt som ny leiar i Norges Bondelag. Måndag kjem han til Varhaug på det årvisse landbruksmøtet, som bondelaga i Hå arrangerer i lag med Hå kommune og Sparebank 1 SR-Bank. Tida er da inne for at bønder og andre samlar seg i Varhaughallen for å drøfta landbrukspolitikk. I fjor blei det sett besøksrekord, arrangørane håper på like mange i år.

Blogg

              


Norges Bondelag, Pb. 9354 Grønland, 0135 Oslo. Besøksadresse: Landbrukets Hus, Schweigaards gate 34 C. Tlf: 22054500
E-post: bondelaget@bondelaget.no
Ansv. redaktør Per Skorge, komm.sjef Lise Boeck Jakobsen