Klimasmart landbruk i det grønne skiftet

24.04.15Illustrasjonsbilde bonden ser framoverNi klimatiltak i jordbrukets krav.

Nytt fra Norges Bondelag

Nytt fra fylkene

  • Mer matproduksjon på norsk jord

    24.04.15 - Hvis regjeringa for alvor vil øke norsk matproduksjon, bør årets krav fra jordbruket være lett å innfri, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Inge Martin Karlsvik. Hele landet må brukes, og alle bønder få mulighet til å satse.
  • Økte budsjettmidler må til!

    24.04.15Tor Erik Leland og Lars Petter BartnesJordbrukets krav lagt fram i dag. - Definitivt et moderat krav, sier Tor Erik Leland. - Spenningen fram mot statens tilbud ligger i, i hvilken grad, regjeringen er lydhøre overfor Stortinget, er Erik Fløystads kommentar.
  • Et nøkternt krav

    24.04.15Jordbrukets krav er nøkternt og danner et godt grunnlag for en jordbruksavtale, sier Ola Andreas Byrkjedal, leder i Rogaland Bondelag.

Blogg

 

              


Norges Bondelag, Pb. 9354 Grønland, 0135 Oslo. Besøksadresse: Landbrukets Hus, Schweigaards gate 34 C. Tlf: 22054500
E-post: bondelaget@bondelaget.no
Ansv. redaktør Per Skorge, komm.sjef Lise Boeck Jakobsen